Nya styrelsen

 1. Till ordförande för ett år valdes Olle Bergman detta med votering där
  Urban Larsson fick 12 röster mot Olle Bergman som fick l8 röster.
  Därmed är Olle Bergman vald till ordförande på ett år.
 2. Till styrelseledamöter valdes Daniel Lindblom, Urban Larsson och Mikael Larsson.
 3. Val av suppleanter Per Nordholm och Dick Larsson.
 4. Val av styrelseelever Melvin Björklin och Joel Nordholm.
 5. Björn Jonsing omvaldes pätväår, Leif Åke Jonsson kvarstår ett år.
 6. Till revisorsuppleant valdes Annika Borgstrand.
 7. Till valberedning valdes på_Gunnar Wååg på 2 år. Mats Bertilsson kvarstår ett år.

Loading